รับซ่อมห้องเย็นเขตจอมทอง

Posted on Posted in รับซ่อมห้องเย็น50เขตในกรุงเทพ

รับซ่อมห้องเย็น รับซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้น้ำดื่ม ซ่อมตู้แช่แข็ง ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมตู้แช่ผัก ซ่อมตู้แช่เครื่องดื่ม ระบบทำความเย็น มืออาชีพ ที่ให้บริการ ด้านเครื่องทำความเย็นทุกชนิด ผ่านประสพการณ์ กว่า 45 ปี

บริการ รับซ่อมห้องเย็น ซ่อมตู้แช่แข็ง ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่มินิมาร์ท ซ่อมโรงเย็น ซ่อมเครื่องทำความเย็น

เขตจอมทอง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร รับซ่อมห้องเย็นเขตจอมทอง รับซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้น้ำดื่ม ซ่อมตู้แช่แข็ง ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมระบบทำความเย็นทุกประเภท รับซ่อมห้องเย็นเขตจอมทอง โทร 083-622-5555

จัดอยู่ในกลุ่มเขตตากสิน ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้างงานใหม่ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และศูนย์ราชการทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตธนบุรี มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวงใต้ คลองบางหว้า คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองตาม่วง คลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองด่าน คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์) และคลองแยกบางสะแก 13 เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตราษฎร์บูรณะ มีคลองบางสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียน มีคลองบางปะแก้ว คลองยายจำปี คลองกอไผ่ขวด ลำรางสาธารณะ คลองบางมด คลองตาสุก และคลองบัว (คลองตาเปล่ง) เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ มีคลองวัดกก คลองสนามชัย คลองวัดสิงห์ และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต
มาจากชื่อวัดจอมทอง ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าวัดเจ้าทอง บ้างก็ว่าวัดกองทอง นักวิชาการสันนิษฐานว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบันวัดจอมทองมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ประวัติศาสตร์
บริเวณเขตจอมทองเดิมเป็นพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี ซึ่งบริเวณนี้ต่อมามีชุมชนหนาแน่นและมีความเจริญขึ้น เนื่องจากเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ มีทั้งคลอง ถนน และเส้นทางรถไฟตัดผ่าน ทางราชการจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2479 โดยให้ตำบลบางค้ออยู่ในท้องที่ด้วย และตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขุนเทียนและตำบลบางมดในปี พ.ศ. 2508 ซึ่ง ตำบลจอมทอง ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยโอนพื้นที่ 11 หมู่บ้านทางตอนเหนือของตำบลบางมดออกมา

ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการเรียกชื่อตำบลและอำเภอแบบเดิม ตำบลจอมทองจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงจอมทอง และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางขุนเทียน จนกระทั่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง เขตจอมทอง ขึ้น โดยแบ่งพื้นที่เขตบางขุนเทียนออกมา 4 แขวง

ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เขตจอมทองได้รับพื้นที่บางส่วนของแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ และแขวงบุคคโล เขตธนบุรี มาเป็นพื้นที่ปกครองของทางสำนักงานเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และตั้งเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงจัดพื้นที่การบริหารในกรุงเทพมหานครใหม่ โดยแบ่งพื้นที่เขตการปกครองจากเดิม 38 เขตเป็น 50 เขต

บริการ ซ่อม ( ส่วนที่พักอาศัย และครัวเรือน )
           1 ตู้เย็น แบบ ประตูเดียว ตั้งแต่ ขนาด 2 Q.ft - 6 Q.ft
           2 ตู้เย็น แบบ 2 - 3 ประตู ชนิด No Frost (ละลายนำ้แข็งอัตโนมัติ )
           3 ตู้เย็น แบบ 2 - 3 ประตู แบบเปิด ซ้าย - ขวา ( Sight by Sight ) 15 Q.ft - 25 Q.ft
           4 ตู้แช่ นอน ความเย็นต่ำ - 10 C - -40 C
           5 ตู้แช่ ไวน์ และ ห้องเก็บ ไวน์

บริการ ซ่อม ( ส่วนร้านค้า มินิมาร์ท ห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ )
          1 ตู้แช่น้ำดื่ม มินิมาร์ท 2 - 3 ประตู
          2 ตู้แช่ ผัก ผลไม้ อาหารสด
          3 ตู้แช่ ความเย็นต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
          4 ตู้แช่เค็ก ตู้โชว์เค็ก - ขนม ตู้แช่ไวน์
          5 ห้องเย็น ความเย็นต่ำ - 5 C - - 40 C

บริการ ซ่อม ( ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม )
          1 ตู้แช่น้ำดื่ม 2 ก๊อก - 6 ก๊อก
          2 ตู้แช่ ผัก ผลไม้ และอาหาร แบบแสตนเลส ทุกรุ่นทุกแบบ

บริการ ซ่อม ติดตั้ง และจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ
          1 เครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด ทุกแบบที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารพานิชย์ สำนักงาน
          2 เครื่องปรับอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาด 1 - 50 TON
          3 เครื่องผลิตน้ำเย็นเลี้ยงเครื่องจักร ( Chilled Machine )
          4 เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทำความเย็น ในเรือยอช์ท เรือใบสำราญ ตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล

บริการ ซ่อม (เครื่องมือ ทดสอบ ทดลอง ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ )
          1 อุปกรณ์ทางการศึกษา การแพทย์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
          2 อุปกรณ์เครื่องมือวัด ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนแจ้งซ่อมกับสยามคูลลิ่ง

ข้อมูลเบื้องต้น ที่ลูกค้าหรือผู้ควบคุมอุปกรณ์ พึงทราบ

1   ประเภท ชนิด  แบบ ของ อุปกรณ์หรือเครื่องใข้ที่มีเหตุขัดข้อง  เช่น  ตู้เย็น  ตู้แช่  แอร์  เครื่องผลิตน้ำเย็น - น้ำแข็ง  ห้องเย็น

 2  วัตถุประสงค์  การใช้งาน   ใช้แช่ น้ำ  อาหารสด  หรือ  เก็บวัสดุอื่นๆ

 3  ยี่ห้อ  หรือ  ผู้ผลิต      รุ่น  ( Model )

 4  อาการเสียเบื้องต้น  เช่น  ไม่เย็นเลย  เย็นไม่ดี  มีเสียงดังผิดปกติ  ฯลฯ

 5  รูปถ่าย    ( ส่งทาง E.mail  หรือ ทาง  Line   E.mail :  pakee53@gmail.com   ID. Line  psa2015 )

                             5.1     รูปถ่าย ชนิด เต็มรูป

                             5.2     รูปถ่าย  Name Plate  แสดง  รุ่น ( model ) & specification  ของเครื่อง  ( ถ้ามี )

                             5.3     รูปถ่าย  อะไหล่ อุปกรณ์  หรือส่วนที่คาดว่าจะเสีย   (  ถ้ามี  )  

 6  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ให้บริการของเราครอบคลุมทั่วเขตกรุงเทพและปริมลฑล พร้อมบริการรับส่งถึงบ้านท่าน !!!

รับซ่อมตู้แช่ปทุมธานี รับซ่อมตู้แช่นนทบุรี รับซ่อมตู้แช่สมุทรปราการ
รับซ่อมตู้แช่บางบอน รับซ่อมตู้แช่ทุ่งครุ รับซ่อมตู้แช่ทวีวัฒนา รับซ่อมตู้แช่บางนา รับซ่อมตู้แช่คลองสามวา รับซ่อมตู้แช่วังทองหลาง รับซ่อมตู้แช่สะพานสูง รับซ่อมตู้แช่คันนายาว รับซ่อมตู้แช่สายไหม รับซ่อมตู้แช่หลักสี่ รับซ่อมตู้แช่บางแค รับซ่อมตู้แช่วัฒนา รับซ่อมตู้แช่ลาดพร้าว รับซ่อมตู้แช่ราชเทวี รับซ่อมตู้แช่ดอนเมือง รับซ่อมตู้แช่จอมทอง รับซ่อมตู้แช่สวนหลวง รับซ่อมตู้แช่คลองเตย รับซ่อมตู้แช่ประเวศ รับซ่อมตู้แช่บางคอแหลม รับซ่อมตู้แช่จตุจักร รับซ่อมตู้แช่บางซื่อ รับซ่อมตู้แช่สาทร รับซ่อมตู้แช่บึงกุ่ม รับซ่อมตู้แช่ดินแดง รับซ่อมตู้แช่บางพลัด รับซ่อมตู้แช่ราษฎร์บูรณะ รับซ่อมตู้แช่หนองแขม รับซ่อมตู้แช่ภาษีเจริญ รับซ่อมตู้แช่บางขุนเทียน รับซ่อมตู้แช่บางกอกน้อย รับซ่อมตู้แช่ตลิ่งชัน รับซ่อมตู้แช่คลองสาน รับซ่อมตู้แช่ห้วยขวาง รับซ่อมตู้แช่บางกอกใหญ่ รับซ่อมตู้แช่ธนบุรี รับซ่อมตู้แช่พญาไท รับซ่อมตู้แช่สัมพันธวงศ์ รับซ่อมตู้แช่ยานนาวา รับซ่อมตู้แช่ลาดกระบัง รับซ่อมตู้แช่พระโขนง รับซ่อมตู้แช่ปทุมวัน รับซ่อมตู้แช่บางกะปิ รับซ่อมตู้แช่บางเขน รับซ่อมตู้แช่บางรัก รับซ่อมตู้แช่หนองจอก รับซ่อมตู้แช่ดุสิต รับซ่อมตู้แช่พระนคร รับซ่อมตู้แช่ป้อมปราบศัตรูพ่าย รับซ่อมตู้แช่มีนบุรี

รับซ่อมตู้แช่ต่างจังหวัด

รับซ่อมตู้แช่อุตรดิตถ์ : รับซ่อมตู้แช่ลำพูน : รับซ่อมตู้แช่ลำปาง : รับซ่อมตู้แช่แม่ฮ่องสอน : รับซ่อมตู้แช่แพร่ : รับซ่อมตู้แช่พะเยา : รับซ่อมตู้แช่น่าน : รับซ่อมตู้แช่เชียงใหม่ : รับซ่อมตู้แช่เชียงราย : รับซ่อมตู้แช่ยะลา : รับซ่อมตู้แช่สุราษฎร์ธานี : รับซ่อมตู้แช่สงขลา : รับซ่อมตู้แช่สตูล : รับซ่อมตู้แช่ระนอง : รับซ่อมตู้แช่ภูเก็ต : รับซ่อมตู้แช่พัทลุง : รับซ่อมตู้แช่พังงา : รับซ่อมตู้แช่ปัตตานี : รับซ่อมตู้แช่นราธิวาส : รับซ่อมตู้แช่นครศรีธรรมราช : รับซ่อมตู้แช่ตรัง : รับซ่อมตู้แช่ชุมพร : รับซ่อมตู้แช่กระบี่ : รับซ่อมตู้แช่ราชบุรี : รับซ่อมตู้แช่เพชรบุรี : รับซ่อมตู้แช่ประจวบคีรีขันธ์ : รับซ่อมตู้แช่ตาก : รับซ่อมตู้แช่กาญจนบุรี : รับซ่อมตู้แช่สระแก้ว : รับซ่อมตู้แช่ระยอง : รับซ่อมตู้แช่ปราจีนบุรี : รับซ่อมตู้แช่ตราด : รับซ่อมตู้แช่ชลบุรี : รับซ่อมตู้แช่ฉะเชิงเทรา : รับซ่อมตู้แช่จันทบุรี : รับซ่อมตู้แช่อุทัยธานี : รับซ่อมตู้แช่อ่างทอง : รับซ่อมตู้แช่สระบุรี : รับซ่อมตู้แช่สุพรรณบุรี : รับซ่อมตู้แช่สุโขทัย : รับซ่อมตู้แช่สิงห์บุรี : รับซ่อมตู้แช่สมุทรสาคร : รับซ่อมตู้แช่สมุทรสงคราม : รับซ่อมตู้แช่สมุทรปราการ : รับซ่อมตู้แช่ลพบุรี : รับซ่อมตู้แช่เพชรบูรณ์ : รับซ่อมตู้แช่พิษณุโลก : รับซ่อมตู้แช่พิจิตร : รับซ่อมตู้แช่อยุธยา : รับซ่อมตู้แช่ปทุมธานี : รับซ่อมตู้แช่นนทบุรี : รับซ่อมตู้แช่นครปฐม : รับซ่อมตู้แช่นครนายก : รับซ่อมตู้แช่ชัยนาท : รับซ่อมตู้แช่กำแพงเพชร : รับซ่อมตู้แช่อำนาจเจริญ : รับซ่อมตู้แช่อุบลราชธานี : รับซ่อมตู้แช่หนองบัวลำภู : รับซ่อมตู้แช่หนองคาย : รับซ่อมตู้แช่ศรีสะเกษ : รับซ่อมตู้แช่สุรินทร์ : รับซ่อมตู้แช่สกลนคร : รับซ่อมตู้แช่เลย : รับซ่อมตู้แช่ร้อยเอ็ด : รับซ่อมตู้แช่ยโสธร : รับซ่อมตู้แช่มุกดาหาร : รับซ่อมตู้แช่มหาสารคาม : รับซ่อมตู้แช่บุรีรัมย์ : รับซ่อมตู้แช่บึงกาฬ : รับซ่อมตู้แช่นครราชสีมา-รับซ่อมตู้แช่โคราช : รับซ่อมตู้แช่นครพนม : รับซ่อมตู้แช่ชัยภูมิ : รับซ่อมตู้แช่ขอนแก่น : รับซ่อมตู้แช่กาฬสินธุ์ : รับซ่อมตู้แช่อุดรธานี : รับซ่อมตู้แช่นครสวรรค์