รับซ่อมห้องเย็นเขตประเวศ

Posted on Posted in รับซ่อมห้องเย็น50เขตในกรุงเทพ

รับซ่อมห้องเย็น รับซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้น้ำดื่ม ซ่อมตู้แช่แข็ง ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมตู้แช่ผัก ซ่อมตู้แช่เครื่องดื่ม ระบบทำความเย็น มืออาชีพ ที่ให้บริการ ด้านเครื่องทำความเย็นทุกชนิด ผ่านประสพการณ์ กว่า 45 ปี

บริการ รับซ่อมห้องเย็น ซ่อมตู้แช่แข็ง ตู้แช่ผลไม้ ตู้แช่มินิมาร์ท ซ่อมโรงเย็น ซ่อมเครื่องทำความเย็น

เขตประเวศ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร รับซ่อมห้องเย็นเขตประเวศ รับซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้น้ำดื่ม ซ่อมตู้แช่แข็ง ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมระบบทำความเย็นทุกประเภท รับซ่อมห้องเย็นเขตประเวศ โทร 083-622-5555

อยู่ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์ชุมชนชานเมือง แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ตั้งและอาณาเขต
เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย) เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จันทร์ คลองตาพุก คลองขันแตก คลองสิงห์โต คลองปากน้ำ คลองสลุด และคลองอาจารย์เกตุเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) และเขตบางนา มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองหนองตาดำ คลองสาหร่าย และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด (คลองคู้) คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติ
เขตประเวศเดิมมีฐานะเป็น ตำบลประเวศ เป็นเขตการปกครองของอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ซึ่งต่อมาได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครในปี พ.ศ. 2470 เมื่อเวลาผ่านไป ท้องที่อำเภอพระโขนงมีสภาพเป็นชุมชน ย่านการค้า อุตสาหกรรม และที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 ทางราชการจึงได้ตั้งสุขาภิบาลประเวศขึ้นครอบคลุมพื้นที่ตำบลประเวศ ตำบลสวนหลวง ตำบลดอกไม้ ตำบลหนองบอนทั้งตำบล รวมถึงบางส่วนของตำบลบางจากและตำบลบางนา และในปี พ.ศ. 2507 พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกโอนไปขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ (ซึ่งขยายเขตออกมาเป็นครั้งที่ 3) เหลือเพียงตำบลประเวศและตำบลดอกไม้ที่ยังคงอยู่ในเขตสุขาภิบาล

ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ยกเลิกการปกครองแบบสุขาภิบาลและเทศบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกหน่วยการปกครองใหม่จากอำเภอและตำบลเป็นเขตและแขวงตามลำดับ ตำบลประเวศจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงประเวศ เป็นพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตพระโขนง

ภายหลังเขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น รวมทั้งพื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 2 (ประเวศ) ขึ้นดูแลแขวงประเวศ แขวงหนองบอน แขวงดอกไม้ และแขวงสวนหลวง (ต่อมาแขวงสวนหลวงโอนไปอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3) และในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกของเขตพระโขนงตั้งเป็น เขตประเวศ แบ่งออกเป็น 4 แขวง ซึ่งรวมแขวงสวนหลวงไว้ด้วยและคงฐานะเป็นสำนักงานเขตประเวศ สาขาสวนหลวง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 จึงแยกออกไปเป็นเขตสวนหลวง

ต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองของเขตประเวศใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยรวมพื้นที่แขวงสะพานสูง (เขตบึงกุ่ม) และหมู่ที่ 7-12 แขวงประเวศ (พื้นที่เขตประเวศทางด้านเหนือของถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย) ไปจัดตั้งเป็นเขตสะพานสูง

บริการ ซ่อม ( ส่วนที่พักอาศัย และครัวเรือน )
           1 ตู้เย็น แบบ ประตูเดียว ตั้งแต่ ขนาด 2 Q.ft - 6 Q.ft
           2 ตู้เย็น แบบ 2 - 3 ประตู ชนิด No Frost (ละลายนำ้แข็งอัตโนมัติ )
           3 ตู้เย็น แบบ 2 - 3 ประตู แบบเปิด ซ้าย - ขวา ( Sight by Sight ) 15 Q.ft - 25 Q.ft
           4 ตู้แช่ นอน ความเย็นต่ำ - 10 C - -40 C
           5 ตู้แช่ ไวน์ และ ห้องเก็บ ไวน์

บริการ ซ่อม ( ส่วนร้านค้า มินิมาร์ท ห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ )
          1 ตู้แช่น้ำดื่ม มินิมาร์ท 2 - 3 ประตู
          2 ตู้แช่ ผัก ผลไม้ อาหารสด
          3 ตู้แช่ ความเย็นต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
          4 ตู้แช่เค็ก ตู้โชว์เค็ก - ขนม ตู้แช่ไวน์
          5 ห้องเย็น ความเย็นต่ำ - 5 C - - 40 C

บริการ ซ่อม ( ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม )
          1 ตู้แช่น้ำดื่ม 2 ก๊อก - 6 ก๊อก
          2 ตู้แช่ ผัก ผลไม้ และอาหาร แบบแสตนเลส ทุกรุ่นทุกแบบ

บริการ ซ่อม ติดตั้ง และจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ
          1 เครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด ทุกแบบที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารพานิชย์ สำนักงาน
          2 เครื่องปรับอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาด 1 - 50 TON
          3 เครื่องผลิตน้ำเย็นเลี้ยงเครื่องจักร ( Chilled Machine )
          4 เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทำความเย็น ในเรือยอช์ท เรือใบสำราญ ตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล

บริการ ซ่อม (เครื่องมือ ทดสอบ ทดลอง ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ )
          1 อุปกรณ์ทางการศึกษา การแพทย์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
          2 อุปกรณ์เครื่องมือวัด ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนแจ้งซ่อมกับสยามคูลลิ่ง

ข้อมูลเบื้องต้น ที่ลูกค้าหรือผู้ควบคุมอุปกรณ์ พึงทราบ

1   ประเภท ชนิด  แบบ ของ อุปกรณ์หรือเครื่องใข้ที่มีเหตุขัดข้อง  เช่น  ตู้เย็น  ตู้แช่  แอร์  เครื่องผลิตน้ำเย็น - น้ำแข็ง  ห้องเย็น

 2  วัตถุประสงค์  การใช้งาน   ใช้แช่ น้ำ  อาหารสด  หรือ  เก็บวัสดุอื่นๆ

 3  ยี่ห้อ  หรือ  ผู้ผลิต      รุ่น  ( Model )

 4  อาการเสียเบื้องต้น  เช่น  ไม่เย็นเลย  เย็นไม่ดี  มีเสียงดังผิดปกติ  ฯลฯ

 5  รูปถ่าย    ( ส่งทาง E.mail  หรือ ทาง  Line   E.mail :  pakee53@gmail.com   ID. Line  psa2015 )

                             5.1     รูปถ่าย ชนิด เต็มรูป

                             5.2     รูปถ่าย  Name Plate  แสดง  รุ่น ( model ) & specification  ของเครื่อง  ( ถ้ามี )

                             5.3     รูปถ่าย  อะไหล่ อุปกรณ์  หรือส่วนที่คาดว่าจะเสีย   (  ถ้ามี  )  

 6  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ให้บริการของเราครอบคลุมทั่วเขตกรุงเทพและปริมลฑล พร้อมบริการรับส่งถึงบ้านท่าน !!!

รับซ่อมตู้แช่ปทุมธานี รับซ่อมตู้แช่นนทบุรี รับซ่อมตู้แช่สมุทรปราการ
รับซ่อมตู้แช่บางบอน รับซ่อมตู้แช่ทุ่งครุ รับซ่อมตู้แช่ทวีวัฒนา รับซ่อมตู้แช่บางนา รับซ่อมตู้แช่คลองสามวา รับซ่อมตู้แช่วังทองหลาง รับซ่อมตู้แช่สะพานสูง รับซ่อมตู้แช่คันนายาว รับซ่อมตู้แช่สายไหม รับซ่อมตู้แช่หลักสี่ รับซ่อมตู้แช่บางแค รับซ่อมตู้แช่วัฒนา รับซ่อมตู้แช่ลาดพร้าว รับซ่อมตู้แช่ราชเทวี รับซ่อมตู้แช่ดอนเมือง รับซ่อมตู้แช่จอมทอง รับซ่อมตู้แช่สวนหลวง รับซ่อมตู้แช่คลองเตย รับซ่อมตู้แช่ประเวศ รับซ่อมตู้แช่บางคอแหลม รับซ่อมตู้แช่จตุจักร รับซ่อมตู้แช่บางซื่อ รับซ่อมตู้แช่สาทร รับซ่อมตู้แช่บึงกุ่ม รับซ่อมตู้แช่ดินแดง รับซ่อมตู้แช่บางพลัด รับซ่อมตู้แช่ราษฎร์บูรณะ รับซ่อมตู้แช่หนองแขม รับซ่อมตู้แช่ภาษีเจริญ รับซ่อมตู้แช่บางขุนเทียน รับซ่อมตู้แช่บางกอกน้อย รับซ่อมตู้แช่ตลิ่งชัน รับซ่อมตู้แช่คลองสาน รับซ่อมตู้แช่ห้วยขวาง รับซ่อมตู้แช่บางกอกใหญ่ รับซ่อมตู้แช่ธนบุรี รับซ่อมตู้แช่พญาไท รับซ่อมตู้แช่สัมพันธวงศ์ รับซ่อมตู้แช่ยานนาวา รับซ่อมตู้แช่ลาดกระบัง รับซ่อมตู้แช่พระโขนง รับซ่อมตู้แช่ปทุมวัน รับซ่อมตู้แช่บางกะปิ รับซ่อมตู้แช่บางเขน รับซ่อมตู้แช่บางรัก รับซ่อมตู้แช่หนองจอก รับซ่อมตู้แช่ดุสิต รับซ่อมตู้แช่พระนคร รับซ่อมตู้แช่ป้อมปราบศัตรูพ่าย รับซ่อมตู้แช่มีนบุรี

รับซ่อมตู้แช่ต่างจังหวัด

รับซ่อมตู้แช่อุตรดิตถ์ : รับซ่อมตู้แช่ลำพูน : รับซ่อมตู้แช่ลำปาง : รับซ่อมตู้แช่แม่ฮ่องสอน : รับซ่อมตู้แช่แพร่ : รับซ่อมตู้แช่พะเยา : รับซ่อมตู้แช่น่าน : รับซ่อมตู้แช่เชียงใหม่ : รับซ่อมตู้แช่เชียงราย : รับซ่อมตู้แช่ยะลา : รับซ่อมตู้แช่สุราษฎร์ธานี : รับซ่อมตู้แช่สงขลา : รับซ่อมตู้แช่สตูล : รับซ่อมตู้แช่ระนอง : รับซ่อมตู้แช่ภูเก็ต : รับซ่อมตู้แช่พัทลุง : รับซ่อมตู้แช่พังงา : รับซ่อมตู้แช่ปัตตานี : รับซ่อมตู้แช่นราธิวาส : รับซ่อมตู้แช่นครศรีธรรมราช : รับซ่อมตู้แช่ตรัง : รับซ่อมตู้แช่ชุมพร : รับซ่อมตู้แช่กระบี่ : รับซ่อมตู้แช่ราชบุรี : รับซ่อมตู้แช่เพชรบุรี : รับซ่อมตู้แช่ประจวบคีรีขันธ์ : รับซ่อมตู้แช่ตาก : รับซ่อมตู้แช่กาญจนบุรี : รับซ่อมตู้แช่สระแก้ว : รับซ่อมตู้แช่ระยอง : รับซ่อมตู้แช่ปราจีนบุรี : รับซ่อมตู้แช่ตราด : รับซ่อมตู้แช่ชลบุรี : รับซ่อมตู้แช่ฉะเชิงเทรา : รับซ่อมตู้แช่จันทบุรี : รับซ่อมตู้แช่อุทัยธานี : รับซ่อมตู้แช่อ่างทอง : รับซ่อมตู้แช่สระบุรี : รับซ่อมตู้แช่สุพรรณบุรี : รับซ่อมตู้แช่สุโขทัย : รับซ่อมตู้แช่สิงห์บุรี : รับซ่อมตู้แช่สมุทรสาคร : รับซ่อมตู้แช่สมุทรสงคราม : รับซ่อมตู้แช่สมุทรปราการ : รับซ่อมตู้แช่ลพบุรี : รับซ่อมตู้แช่เพชรบูรณ์ : รับซ่อมตู้แช่พิษณุโลก : รับซ่อมตู้แช่พิจิตร : รับซ่อมตู้แช่อยุธยา : รับซ่อมตู้แช่ปทุมธานี : รับซ่อมตู้แช่นนทบุรี : รับซ่อมตู้แช่นครปฐม : รับซ่อมตู้แช่นครนายก : รับซ่อมตู้แช่ชัยนาท : รับซ่อมตู้แช่กำแพงเพชร : รับซ่อมตู้แช่อำนาจเจริญ : รับซ่อมตู้แช่อุบลราชธานี : รับซ่อมตู้แช่หนองบัวลำภู : รับซ่อมตู้แช่หนองคาย : รับซ่อมตู้แช่ศรีสะเกษ : รับซ่อมตู้แช่สุรินทร์ : รับซ่อมตู้แช่สกลนคร : รับซ่อมตู้แช่เลย : รับซ่อมตู้แช่ร้อยเอ็ด : รับซ่อมตู้แช่ยโสธร : รับซ่อมตู้แช่มุกดาหาร : รับซ่อมตู้แช่มหาสารคาม : รับซ่อมตู้แช่บุรีรัมย์ : รับซ่อมตู้แช่บึงกาฬ : รับซ่อมตู้แช่นครราชสีมา-รับซ่อมตู้แช่โคราช : รับซ่อมตู้แช่นครพนม : รับซ่อมตู้แช่ชัยภูมิ : รับซ่อมตู้แช่ขอนแก่น : รับซ่อมตู้แช่กาฬสินธุ์ : รับซ่อมตู้แช่อุดรธานี : รับซ่อมตู้แช่นครสวรรค์