ล้างแอร์

แอร์ติดผนัง (Wall type)แอร์แบบแขวน (Ceiling type)แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง (Cassete type)
ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 9000 – 15000 บีทียู 650
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 18000 – 24000 บีทียู 700
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 28000 – 36000 บีทียู 800

*ในกรณีที่ให้บริการหลัง 20.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 13000 – 18000 บีทียู 850
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 20000 – 28000 บีทียู 900
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 30000 – 36000 บีทีย 1,200
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 38000 – 48000 บีทีย 1,500
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 49000 – 60000 บีทียู 1,800

*ในกรณีที่ให้บริการหลัง 20.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 20000 – 28000 บีทียู 1,500
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 30000 – 36000 บีทีย 1,800
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 38000 – 48000 บีทีย 2,000
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 49000 – 60000 บีทียู 2,500

*ในกรณีที่ให้บริการหลัง 20.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม