แอร์ CENTRAL AIRE

ราคาแอร์ CENTRAL AIR ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
 • รุ่น : PF-09
 • ขนาด : 9,649 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 13,200 Bath
 • รุ่น : PF-12
 • ขนาด : 12,934 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 14,800 Bath
 • รุ่น : PF-18
 • ขนาด : 18,493 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 21,600 Bath
 • รุ่น : PF-24
 • ขนาด : 24,102 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 27,500 Bath
ราคาแอร์ CENTRAL AIR ตั้งแขวน (flexy type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น ET
 • รุ่น : CFH-EF13
 • ขนาด : 13,141 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 21,900 Bath
 • รุ่น : CFH-EF18
 • ขนาด : 18,452 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 27,900 Bath
 • รุ่น : CFH-EF25
 • ขนาด : 25,792 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 32,500 Bath
 • รุ่น : CFH-EF28
 • ขนาด : 28,223 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 38,000 Bath
รุ่น 2GF
 • รุ่น : CFH-2GF12
 • ขนาด : 12,832 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 22,200 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF16
 • ขนาด : 16,309 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 26,900 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF18
 • ขนาด : 19,479 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 28,900 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF25
 • ขนาด : 26,470 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 34,000 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF28
 • ขนาด : 29,640 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 38,500 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF33
 • ขนาด : 33,898 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 46,500 Bath
 • รุ่น : CFH-2GF35
 • ขนาด : 35,447 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 48,600 Bath
รุ่น A *** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (เฉพาะรุ่น A เท่านั้น)
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 12,500 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 20,000 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 16,100 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 22,600 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 18,300 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 23,900 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 20,000 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 24,900 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 25,800 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 26,900 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 28,300 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 28,900 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 33,400 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 36,000 Bath
 • รุ่น : CFH-A
 • ขนาด : 35,300 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 38,000 Bath
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี