แอร์ DAIKIN

ราคาแอร์ DAIKIN ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น FTE
 • รุ่น : FTE09HV2S
 • ขนาด : 8,900 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FTE12HV2S
 • ขนาด : 12,300 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FTE18HV2S
 • ขนาด : 17,750 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FTE24HV2S
 • ขนาด : 22,000 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
รุ่น FT
 • รุ่น : FT09HV2S
 • ขนาด : 8,900 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FT13HV2S
 • ขนาด : 12,700 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FT15HV2S
 • ขนาด : 14,400 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FT18GV2S
 • ขนาด : 17,750 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FT24GV2S
 • ขนาด : 22,530 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : FT28GV2S
 • ขนาด : 24,500 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
บริษัท  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รุ่น ( Model )  และราคา ( Price ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า