แอร์ LG

ราคาแอร์ LG ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่นโปรโมชั่น
 • รุ่น : S10-S4A6E
 • ขนาด : 8,901 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : S13-SEA6E
 • ขนาด : 12,470 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : S18-S5A6E
 • ขนาด : 18,912 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : S24-S5A6E
 • ขนาด : 22,860 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
รุ่นฟอกอากาศ
 • รุ่น : AH/AU-PT
 • ขนาด : 9,207 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : AH/AU-PT13
 • ขนาด : 12,469 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : AH/AU-PT20
 • ขนาด : 18,221 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : AH/AU-PT24
 • ขนาด : 23,095 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
รุ่น INVERTER
 • รุ่น : I10-SBA6D/M
 • ขนาด : 9,237 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : S13-SEA6E
 • ขนาด : 11,935 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
รุ่น Art Cool (รุ่นกระจก)
 • รุ่น : A10-LC
 • ขนาด : 9,766 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 17,500 Bath
 • รุ่น : S13-LC
 • ขนาด : 12,876 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 19,500 Bath
 • รุ่น : S18-LC
 • ขนาด : 18,000 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : A24-LC
 • ขนาด : 22,860 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน  รุ่น ( Model ) และราคา ( Price ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า