แอร์ MITSUBISHI

ราคาแอร์ MITSUBISHI ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย

(ECONO)

 • รุ่น : MS-SGF09VC
 • ขนาด : 8,699 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : MS-SGF13VC
 • ขนาด : 12,266 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : MS-SGF18VC
 • ขนาด : 18,080 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : MS-SGF24VC
 • ขนาด : 22,328 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
บริษัท  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  รุ่น ( Model )  และ ราคา ( Price )  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า