แอร์ PANASONIC

ราคาแอร์ PANASONIC ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น โปรโมชั่น
 • รุ่น : CS-PC09KKT
 • ขนาด : 9,218 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-PC12KKT
 • ขนาด : 12,121 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-PC18KKT
 • ขนาด : 18,948 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-PC24KKT
 • ขนาด : 22,600 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
รุ่น ENVIO
 • รุ่น : CS-C09JKT
 • ขนาด : 9,290 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-C13JKT
 • ขนาด : 12,777 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-C18JKT
 • ขนาด : 18,984 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-C24JKT
 • ขนาด : 23,222 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
รุ่น INVERTER
 • รุ่น : CS-S9JKT
 • ขนาด : 8,585 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-S12JKT
 • ขนาด : 11,168 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-S15JKT
 • ขนาด : 15,046 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-S18JKT
 • ขนาด : 17,928 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : CS-S24JKT
 • ขนาด : 21,115 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  รุ่น ( Model )  และราคา ( Price ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า